Xalqaro imtihon tizimlari bo‘yicha yuqori ball (daraja) to‘plagan yoshlarga imtihon topshirish xarajatlarini to‘liq qoplab berish

ID Yaratilgan vaqti Tasdiqlangan sana Tasdiqlagan shaxs Rad etilgan vaqti Holati Qabul qilingan vaqti Qabul qiluvchi Rad qiluvchi
57097483 16.08.2022 23:37 --- --- 16.08.2022 23:38 Rad etilgan 16.08.2022 23:37 Elmurod Jabborov Elmurod Jabborov
56118689 16.08.2022 23:39 --- --- 17.08.2022 21:39 Rad etilgan 16.08.2022 23:39 Elmurod Jabborov Elmurod Jabborov
57358760 16.08.2022 23:39 16.08.2022 23:39 Elmurod Jabborov --- Tasdiqlangan 16.08.2022 23:39 Elmurod Jabborov ---
56101274 16.08.2022 23:40 --- --- 17.08.2022 21:39 Rad etilgan 16.08.2022 23:40 Elmurod Jabborov Elmurod Jabborov
52586015 16.08.2022 23:40 --- --- 16.08.2022 23:55 Rad etilgan 16.08.2022 23:40 Elmurod Jabborov Elmurod Jabborov
57360792 16.08.2022 23:56 --- --- 17.08.2022 21:40 Rad etilgan 16.08.2022 23:56 Elmurod Jabborov Elmurod Jabborov
57361266 16.08.2022 23:56 --- --- 17.08.2022 21:40 Rad etilgan 16.08.2022 23:56 Elmurod Jabborov Elmurod Jabborov
57361396 16.08.2022 23:56 --- --- 17.08.2022 21:40 Rad etilgan 16.08.2022 23:56 Elmurod Jabborov Elmurod Jabborov
57253591 16.08.2022 23:56 16.08.2022 23:57 Elmurod Jabborov --- Tasdiqlangan 16.08.2022 23:56 Elmurod Jabborov ---
57366753 16.08.2022 23:57 --- --- 17.08.2022 21:40 Rad etilgan 16.08.2022 23:57 Elmurod Jabborov Elmurod Jabborov
57355420 16.08.2022 23:57 --- --- 17.08.2022 21:40 Rad etilgan 16.08.2022 23:57 Elmurod Jabborov Elmurod Jabborov
57369599 16.08.2022 23:57 --- --- 17.08.2022 21:41 Rad etilgan 16.08.2022 23:57 Elmurod Jabborov Elmurod Jabborov
57371030 17.08.2022 21:44 --- --- 17.08.2022 21:44 Rad etilgan 17.08.2022 21:44 Elmurod Jabborov Elmurod Jabborov
57374201 17.08.2022 21:44 --- --- 17.08.2022 21:44 Rad etilgan 17.08.2022 21:44 Elmurod Jabborov Elmurod Jabborov
57375907 17.08.2022 21:46 17.08.2022 21:48 Elmurod Jabborov --- Tasdiqlangan 17.08.2022 21:46 Elmurod Jabborov ---
57379965 17.08.2022 21:49 17.08.2022 21:49 Elmurod Jabborov --- Tasdiqlangan 17.08.2022 21:49 Elmurod Jabborov ---
57383986 17.08.2022 21:50 --- --- 17.08.2022 21:57 Rad etilgan 17.08.2022 21:50 Elmurod Jabborov Elmurod Jabborov
57374330 17.08.2022 21:57 17.08.2022 22:01 Elmurod Jabborov --- Tasdiqlangan 17.08.2022 21:57 Elmurod Jabborov ---
57390478 17.08.2022 22:05 --- --- 17.08.2022 22:05 Rad etilgan 17.08.2022 22:05 Elmurod Jabborov Elmurod Jabborov
57387758 17.08.2022 22:06 --- --- 17.08.2022 22:06 Rad etilgan 17.08.2022 22:06 Elmurod Jabborov Elmurod Jabborov