Nogironligi bo‘lgan yoshlarga asbob-uskunalar va mehnat qurollarini xarid qilish uchun subsidiya ajratish to‘g‘risida ma‘lumot

ID Yaratilgan vaqti Tasdiqlangan sana Tasdiqlagan shaxs Rad etilgan vaqti Holati Qabul qilingan vaqti Qabul qiluvchi Rad qiluvchi
57399333 24.08.2022 10:28 --- --- 24.08.2022 14:58 Rad etilgan 24.08.2022 10:28 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57356085 24.08.2022 10:28 --- --- 24.08.2022 15:30 Rad etilgan 24.08.2022 10:28 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57415275 24.08.2022 10:29 --- --- 24.08.2022 15:32 Rad etilgan 24.08.2022 10:29 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57249752 24.08.2022 10:29 --- --- 24.08.2022 15:40 Rad etilgan 24.08.2022 10:29 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57194622 24.08.2022 10:29 --- --- 24.08.2022 16:32 Rad etilgan 24.08.2022 10:29 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57200648 24.08.2022 10:29 --- --- 24.08.2022 16:43 Rad etilgan 24.08.2022 10:29 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57453683 24.08.2022 21:20 --- --- 25.08.2022 21:09 Rad etilgan 24.08.2022 21:20 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57454518 24.08.2022 21:20 --- --- 25.08.2022 21:17 Rad etilgan 24.08.2022 21:20 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57471769 24.08.2022 21:20 25.08.2022 21:30 Ulugbek Sultonov --- Tasdiqlangan 24.08.2022 21:20 Ulugbek Sultonov ---
57530685 24.08.2022 21:20 --- --- 26.08.2022 20:56 Rad etilgan 24.08.2022 21:20 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57420961 24.08.2022 21:20 --- --- 26.08.2022 21:11 Rad etilgan 24.08.2022 21:20 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57552697 24.08.2022 21:20 --- --- 26.08.2022 21:51 Rad etilgan 24.08.2022 21:20 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57614650 24.08.2022 21:20 --- --- 26.08.2022 21:55 Rad etilgan 24.08.2022 21:20 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57638027 24.08.2022 21:20 --- --- 26.08.2022 22:05 Rad etilgan 24.08.2022 21:20 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57648352 24.08.2022 21:21 --- --- 26.08.2022 22:17 Rad etilgan 24.08.2022 21:21 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57664996 24.08.2022 21:21 --- --- 27.08.2022 15:37 Rad etilgan 24.08.2022 21:21 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57680391 24.08.2022 21:21 --- --- 27.08.2022 13:24 Rad etilgan 24.08.2022 21:21 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57698025 24.08.2022 21:21 --- --- 27.08.2022 15:54 Rad etilgan 24.08.2022 21:21 Ulugbek Sultonov Ulugbek Sultonov
57714951 24.08.2022 21:21 27.08.2022 16:03 Ulugbek Sultonov --- Tasdiqlangan 24.08.2022 21:21 Ulugbek Sultonov ---
57726764 24.08.2022 21:21 27.08.2022 16:18 Ulugbek Sultonov --- Tasdiqlangan 24.08.2022 21:21 Ulugbek Sultonov ---